Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

 

WYNIKI XIII EDYCJI KONKURSU „30 Maja – Świętujemy Razem 2016”

Do XIII edycji konkursu „30 Maja - Świętujemy Razem” zgłosiło się 46 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się zarówno organizację pozarządowe,  jak i instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR). Cieszy nas, że coraz więcej organizacji pragnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!

Trzydziestotrzyosobowa Komisja w składzie: Katarzyna Dylik-Gasiewska, Andrzej Torój, Anna Trzeciak, Hanna Kmieć, Agnieszka Dabrowska, Agnieszka Dujka, Dorota Czajkowska, Anna Sroczyńska, Artur Kozłowski, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Małgorzata Trzebiatowska, Agata Jośko, Błażej Kmieć, Rafał Moch, Robert Sroka, Marta Pieczyńska, Tomasz Kryszpin, Michał Walkowiak, Jan Goliński, Katarzyna Duda, Agnieszka Maciejewska, Dorota Kuźniewska, Anna Kukla, Dominika Poleńska, Anna Witczak, Anna Gębicka, Katarzyna Przybysz, Iwona Dębowska, Iwona Wilczynska-Batory , Małgorzata Kurzatkowska, Magdalena Górska-Warchol, Katarzyna Nowińska,   postanowiła przyznać granty 14 podmiotom. Każdy wniosek oceniały trzy osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 16 punków było konieczne do zakwalifikowania się do II etapu konkursu.

W ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zwycięskie podmioty będą organizować akcje promocyjne, konkursy, szkolenia, warsztaty oraz spotkania integracyjne skierowane do opiekunów zastępczych i dzieci pod ich opieką. Komisja doceniła inicjatywy, które realizowały wszystkie trzy zakładane cele konkursu (promocja, integracja, odpowiedź na potrzeby rodziców zastępczych), nie tylko służyły integracji istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej. Postawiono na rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu mają służyć poprawie funkcjonowania rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka.

Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem.

Oto lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków XII edycji konkursu „30 maja - świętujemy razem” w roku 2017:

POBIERZ LISTĘ (PDF)

lp.

Wnoskodawca

Punktacja

kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie "FAMUŁA"

18,5

5000

2

Starostwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie

18,3

5999

3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

18,2

5000

4

Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNO”

18,2

5000

5

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju

17,7

5000

6

Powiatowe Centrum Pomocy w Lęborku

17,5

3850

7

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Rodzina"

17,5

5000

8

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu

17,0

3500

9

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

16,7

4500

10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

16,3

5000

11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

16,3

5000

12

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul

16,2

4400

13

Fundacja Polska Rodzina

16,0

4500

14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

16,0

4000

15

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce

15,7

 

16

Fundacja Rodzina Plus

15,7

 

17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

15,7

 

18

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

15,5

 

19

POWIAT SŁUBICKI Powiat Słubicki/  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach

15,3

 

20

Powiat Zielonogórski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

15,2

 

21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

14,3

 

22

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”

14,2

 

23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

14,0

 

24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

13,8

 

25

Miasto Gorzów Wlkp./Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

13,7

 

26

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

13,5

 

27

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”

13,0

 

28

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo”

12,7

 

29

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

12,3

 

30

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc”

12,3

 

31

 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”

12,3

 

32

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo Wychowawczych Nasze Dzieci

12,2

 

33

Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

11,3

 

34

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

10,8

 

35

 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Gorczański Promyk"

10,7

 

36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

10,5

 

37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

10,3

 

38

Powiat Gorlicki -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

9,7

 

39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

9,5

 

40

Stowarzyszenie na rzecz dziecka i rodziny "Damy Radę"

9,0

 

41

Fundacja Wielkie Serce

8,8

 

42

Powiat Dębicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

8,7

 

43

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Ja i Mój Dom

8,2

 

44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

8,2

 

45

Fundacja ARCHON+ DZIECI KTÓRE KOCHACIE

8,0

 

46

Powiat Wadowicki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach

2,3